MEDiTATiON
iN  MOTiON 

          >>> taiji quan -- qi gong 

                                           gianpiero farina school     
    
          [certified by ADO-UISP]

                                                                               
                                                                    
 

>>>   about us   master  teachers   taiji quan   qigong  where   multimedia   links   magazine                        home  

 

>>> yang zhenduo        >>>>                                                                                     

   

>>> [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]
>>>  [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]
>>>  [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]
>>>  [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]


>>>  
[Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]
>>>  [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]
>>>  [Gianpiero Farina with Grand Master Yang Zhenduo in 1993 in Taiyuan, Republic of China]


     
             

                              

                              

                             

   

© ASD Meditazione in Movimento - C.F. 97498270152