MEDiTATiON
iN  MOTiON 

          >>> taiji quan -- qi gong 

                                           gianpiero farina school     
    
          [certified by ADO-UISP]

                                                                               
                                                                    
 

>>>   about us   master  teachers   taiji quan   qigong  where   multimedia   links   magazine                        home

 

>>> weapons        >>>>                                                                                    


     

       
                         

  


   

© ASD Meditazione in Movimento - C.F. 97498270152