MEDiTATiON
iN  MOTiON 

          >>> taiji quan -- qi gong 

                                           gianpiero farina school     
    
          [certified by ADO-UISP]

                                                                               
                                                                    
 

>>>   about us   master  teachers   taiji quan   qigong  where   multimedia   links   magazine                        home

 

>>> wang lan                  >>>>                                                                                     

         
 


>>>  [Gianpiero Farina with Master              Wang Lan in 1992 in Beijing,    Republic of China]
>>>  
[Gianpiero Farina with Master              Wang Lan in 1992 in Beijing,    Republic of China]
>>>  
[Gianpiero Farina with Master              Wang Lan in 1992 in Beijing,    Republic of China]

>>>  [Gianpiero Farina with Master              Wang Lan in 1992 in Beijing,    Republic of China]

>>>  [Gianpiero Farina with Master              Wang Lan in 1992 in Beijing,    Republic of China]


                                       

   

© ASD Meditazione in Movimento - C.F. 97498270152