MEDiTATiON
iN  MOTiON 

          >>> taiji quan -- qi gong 

                                           gianpiero farina school     
    
          [certified by ADO-UISP]

                                                                               
                                                                    
 

>>>   about us   master  teachers   taiji quan   qigong  where   multimedia   links   magazine                        home

 

>>> russian martial art  >>>>                                                                                     

       

>> [ Gianpiero Farina, Moscow, 2001]  >>>


>>>  [ Gianpiero Farina with Alex                      Kostic, Belgrade 2009]

>>>  [ Gianpiero Farina, Moscow, 2001]
                                         
>>>  [ Moscow 2001]

                          

   

© ASD Meditazione in Movimento - C.F. 97498270152